top of page
UCF 2022 SS COLLECTION
UCF-11S01001
UCF-11S01002
UCF-11S01003
UCF-11S01004
UCF-11S01005
UCF-11S01006
UCF-11S01007
UCF-11S01008
UCF-11S02001
UCF-11S02002
UCF-11S02003
UCF-11S02004
UCF-11S02005
UCF-11S02006
UCF-11S02007
UCF-11S03001
UCF-11S03002
UCF-11S03003
UCF-11S03004
UCF-11S03005
UCF-11S03006
UCF-11S03007
UCF-11S04001
UCF-11S04002
UCF-11S04003
UCF-11S04004
UCF-11S04005
UCF-11S04006
UCF-11S04007
UCF-11S05001
UCF-11S05002
UCF-11S05003
UCF-11S05004
UCF-11S05005
UCF-11S05006
UCF-11S05007
UCF-11S05008
UCF-11S06001
UCF-11S06002
UCF-11S06003
UCF-11S06004
UCF-11S06005
UCF-11S06006
UCF-11S06007

Photo : UEDA Styling Photo Team

(Rio KOTERA / Karen TOMITAKA / Hiroto NAKATANI / Mayu HAMANA)

bottom of page